Uslovi korišćenja


Web sajta agencije Floyd Media

 

Sadržaj web sajta:

Kompletan materijal, uključujući tekstualne, tonske, grafčke i video zapise koji se nalaze na ovom web sajtu je u vlasništvu agencije Floyd Media ili je ustupljen agenciji Floyd Media od strane njenih partnera i saradnika. Agencija Floyd Media (i/ili njeni partneri i saradnici) zadržavaju pravo vlasništva i reprodukcije ovog materijala.

Sem onog što je navedeno u ovom tekstu Uslova, nijedan materijal se ne sme kopirati, reprodukovati, distribuirati, ponovo publikovati, skidati sa web sajta, slati poštom ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, elektronski put, mehanički, fotokopiranje, snimanje ili neki drugi način, bez prethodne pismene saglasnosti agencije Floyd Media.

Nijedan deo web sajta, prvenstveno uključujući sliku, zvuk ili bilo koje delove zvuka i glasova, ne sme se reprodukovati ili prenositi na bilo koji način bez izričite prethodne pismene saglasnosti agencije Floyd Media.

Takođe bez izričitog pismenog odobrenja agencije Floyd Media ne može se kopirati materijal koji se nalazi na ovom web sajtu ili na nekom drugom serveru koji koristi agencija Floyd Media, to jest da koristite materijal agencije Floyd Media u bilo koje svrhe.

Agencija Floyd Media je proizvela i zaš¡titila autorskim pravima svaki audio, video i grafički zapis predstavljen na ovom web sajtu i serverima koje agencija Floyd Media koristi, te će saradnici agencije vrš¡iti stalni monitoring kroz kompletnu mrežu medija i emitera u Srbiji i zemljama partnera, ne bi li uočili nepravilnosti. Nepoštovanje ovih stavki povlači sa sobom zakonske posledice.

 

Linkovi sa web sajta:

Web sajt agencije Floyd Media može biti povezan sa drugim web sajtovima putem linkova, koji nisu pod kontrolom i koje ne održava agencija Floyd Media. Agencija Floyd Media nije odgovorna za dostupnost i sadržaj ovih sajtova, njihovu reklamu, proizvode, ili ostali materijal do kojeg možete doći na tim sajtovima ili iz tih izvora.

Povezivanje web sajta agencije Floyd Media linkovima ka drugim web sajtovima je u svrhu poboljšanja korisničke pogodnosti svog sajta, te korišćenje ovih linkova ne implicira i preporuku ovih sajtova od strane agencije Floyd Media. Zato agencija Floyd Media nije odgovorna ili obavezna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji su nastali kao posledica korišćenja ili oslanjanja na bilo kakav sadržaj, proizvode ili usluge koje se nalaze ili mogu biti dostupne putem takvog sajta ili iz takvog izvora.

Agencija “Floyd Media”, januar 2011