Promo


Promo paketi sa posebnim popustima za radio i TV stanice

Kontaktiraje nas za više informacija i cene. Biće nam zadovoljstvo da zajednički pronađemo paket ili uslugu po Vašoj meri!


Paket MICRO
 • Reklamni spot: Sa trajanjem do 30 sekundi, servisni. (Korporativni reklamni spot sa spikerskim glasom i muzičkom podlogom) = do 3 reklame.
 • ID: 1 sweeper identifikacija sa trajanjem do 15 sekundi. Profesionalno producirana, sa imenom Vaše radio stanice, frekvencijom i sloganom.
 • Bonus: 1 promo ID džingl.


Paket START
 • Reklamni spot: Sa trajanjem do 30 sekundi, servisni. (Korporativni reklamni spot sa spikerskim glasom i muzičkom podlogom) = do 5 reklama.
 • ID: 2 sweeper identifikacije/efektne maske sa trajanjem do 15 sekundi. Profesionalno producirane, sa imenom Vaše radio stanice, frekvencijom i sloganom.
 • Špice: 2 špice. (Promo džinglovi, špice emisija, vesti, hit dana…) + opcioni prateći instrumentali ili produkcioni elementi.
 • Bonus: 1 Hitmix ID.


Paket PLUS
 • Reklamni spot: Sa trajanjem do 30 sekundi, servisni. (Korporativni reklami spot sa spikerskim glasom i muzičkom podlogom) = do 8 reklama.
 • ID: 4 sweeper identifikacije/efektne maske sa trajanjem do 15 sekundi. Profesionalno producirane, sa imenom Vaše radio stanice, frekvencijom i sloganom, efektne.
 • Špice: 3 špice. (Promo džinglovi, špice emisija, vesti, hit dana…) + opcioni prateci instrumentali ili produkcioni elementi.
 • Bonus: 2 Hitmix ID-a.


Paket PRO
 • Reklamni spot: Sa trajanjem do 30 sekundi, servisni. (Korporativni reklamni spot sa spikerskim glasom i muzičkom podlogom) = do 12 reklama.
 • ID: 6 sweeper identifikacija/efektnih maski sa trajanjem do 15 sekundi. Profesionalno producirane, sa imenom Vaše radio stanice, frekvencijom i sloganom, efektne.
 • Špice: 5 špica. (Promo džinglovi, špice emisija, vesti, hit dana…) + opcioni prateći instrumentali ili produkcioni elementi.
 • Bonus: 3 Hitmix ID-a.


Paket FLEX

Fleksibilni paket sa promenom odnosa količine reklama, identifikacija i špica u zavisnosti od potreba klijenta. Cena paketa se određuje dogovorom.


Izrada reklamnih spotova sa posebnim zahtevima (na zahtev Vašeg klijenta)

Komponovani, pevani, efektni, DJ, dramski – iz posebne ponude agencije.
Cene se određuju po zvaničnom cenovniku agencije, sa odobrenim procentom popusta Vašoj kući.


Izrada identifikacionih džinglova i špica sa posebnim zahtevima

Komponovane, pevane, efektne, DJ, dramske – iz posebne ponude agencije.
Cene se određuju po kalkulaciji, u zavisnosti od obima naručenog paketa i tipova džinglova.